GEOJUTEX

GEOJUTEX

Tkané geotextilie GEOJUTEX® jsou stavební geosyntetické výrobky, které jsou vyráběny na tkacích stavech z polypropylenových pásků. Výrobky jsou charakteristické vysokou pevností v tahu při současně malém prodloužení.

Geotextilie GEOJUTEX® jsou vyráběny v pevnostech od 10 do 80 kN/m, standardní barva výrobků je černá.

Geotextilie o pevnostech 10 a 15 kN/m jsou dodávány v šíři 5,25 m, ostatní pevnosti pak v šíři 5,20 m. Délka nábalů je ve všech případech 100 m.

 

Díky kvalitní surovině a dlouhodobým zkušenostem s výrobou finálních produktů představují geotextilie GEOJUTEX® spolehlivou volbu při realizacích širokého okruhu staveb (pozemní komunikace, železnice, tramvajové dráhy, letiště, parkoviště atd.).

Ve stavbách plní geotextilie GEOJUTEX® separační a filtrační funkci.

Pro použití v dopravních stavbách v Německu musí být tkané geotextilie s výše uvedenými funkcemi certifikovány dle přísnějších pravidel, než která platí pro volný pohyb geotextilií v rámci trhu EU. Po splnění všech podmínek certifikace obdrží výrobce tzv. "IVG Produktzertifikat" s platností na jeden rok. Výrobky splňují požadavky jednotlivých "tříd GRK (Geotextilrobustheitsklassen)".

 

V rámci České republiky vyhovují tkané geotextilie GEOJUTEX® požadavkům TP 97 pro použití při výstavbě zemních těles pozemních komunikací.

Geotextilie GEOJUTEX® odolávají působení mikroorganismů, plísní a hub. Jsou rovněž odolné proti celé řadě chemikálií. Výrobky jsou stabilizovány proti působení UV záření.

Geotextilie GEOJUTEX® nemají negativní vliv na životní prostředí, jsou zdravotně nezávadné, neobsahují těžké kovy ani jiné škodlivé látky. Vyznačují se dlouhodobou životností, výbornými mechanickými a hydraulickými vlastnostmi.

Tkané geotextilie GEOJUTEX® jsou testovány dle zkoušek uvedených v příslušných harmonizovaných evropských normách pro geotextilie a výrobky podobné geotextiliím. Výroba geotextilií podléhá přísné kontrole jak v interních, tak také v nezávislých externích laboratořích. Ve výrobním závodě se konají pravidelné audity, jejichž výsledkem je vydání certifikátu FPC. Výrobky nesou označení CE.

Nevíte si rady?
Zeptejte se nás telefonicky nebo e-mailem
Geomříže
Mříže do asfaltu
Geotextilie
Netkané geotextilie, tkané geotextilie
Nahoru