JUTENON EC

JUTENON EC

S dnes preferovanými hledisky minimalizovat zemní práce a zábor pozemků vzniká potřeba budovat strmější svahy násypových nebo zářezových rovin. Tyto svahy je nutné chránit před účinky srážkových vod.

Jutové nebo kokosové sítě JUTENON® chrání svahy násypů nebo zářezů před účinky půdní eroze, napomáhají rychlému uchycení vegetace a brání jejímu vysoušení.

Návrh výrobku JUTENON® ovlivňuje především strmost svahu a požadovaná životnost sítě.

Maximální sklon svahu doporučený při použití jutové sítě JUTENON® ECJ 500 g/m2 je 1:2 a její orientační životnost max. 1-2 roky. Kokosová síť JUTENON® ECC 400 g/m2 má orientační životnost 3-4 roky a maximální doporučený sklon svahu je 1:1,5.

Kokosová síť JUTENON® ECC 700 g/m2 je pak určena pro extrémní stanoviště v dosahu proudící vody, např. na březích toků a kanálů nebo v záplavových oblastech. Maximální doporučený sklon je až 1:1 a životnost max. 3-4 roky.

Nevíte si rady?
Zeptejte se nás telefonicky nebo e-mailem
Geomříže
Mříže do asfaltu
Geotextilie
Netkané geotextilie, tkané geotextilie
Nahoru